تثبیت کننده ولتاژ سروو موتوری

تثبیت کننده ولتاژ با تکنولوژی سروموتور، در تکنولوژی مذکور، سیستم با استفاده از موتور گیربکس دار و چرخش جاروبک حول یک شافت بر روی ثانویه ترانسقورمر در دوجهت ساعتگرد و پادساعتگرد موجب تنظیم و سپس تثبیت ولتاژ می شود. از مزایای این روش، تثبیت ولتاژ،  بصورت کاملاً  پیوسته می باشد و چون مشکل پرش ولتاژ در مقایسه با  روش  تنظیم ولتاژ به روش رله ایی را ندارد، در نتیجه بازه وسیعتری از مصرف کننده های برقی را از نظر حفاظت ولتاژ،  ایمن ساخته و پوشش می نماید. از معایب تکنولوژی تثبیت ولتاژ به روش سروموتور، سرعت تثبیت ولتاژ 10 ولت بر ثانیه می باشد ، این سرعت پایین ،عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد.به گونه ایی که موضوع اخیر در مناطقی که فقط افت ولتاژ دارند محسوس نیست در نتیجه مطلوب می باشد ولی مناطقی که نوسان ولتاژ دارند، سیستم حفاظتی دستگاه ، باعث قطع برق می شود و این موضوع برای مناطقی که  دارای نوسان ولتاژ بیش از 10 ولت بر ثانیه و یا سیستم هایی که با شدت جریان لحظه ایی استارت زده می شوند نظیر کولرگازی بالای 24000 بی تی یو و ….، مطلوب نمی باشد.

نمایش یک نتیجه