فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

رزومه

در این بخش می توانید برخی از نمونه کارها را مشاهده بفرمائید. (برای مشاهده کامل محصولات ما به قسمت “محصولات” مراجعه فرمائید)

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است


برخی از شرکت ها که به آنها خدمات ارائه شده است:
۱- نیروگاه سد دز۲- شرکت کاغذ پارس۳- جایگاه سوخت گتوند
۴- نیروگاه سد کرخه۵- شهرداری دزفول۶- جایگاه سوخت شیرین آب
۷- جایگاه سوخت اندیمشک- حنطوش۸- آبیاری شهرستان دزفول۹- نیروگاه سد دز
۱۰- شرکت میلاد بنان دهلران۱۱- نیروگاه سد کرخه۱۲- بیمارستان یازهرا
۱۳- نیروگاه سد گتوند۱۴- شرکت کیانکار۱۵- دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۱۶- نیروگاه سد دورج۱۷- شرکت نیمرخ۱۸- بیش از ۳۰ مرغداری دزفول
۱۹- شرکت پخش فراورده های نفتی۲۰- شرکت نیک تابان۲۱- سنگ شکن بیدروبه
۲۲- شرکت نفت فلات قاره۲۳- موسسه حرا۲۴- سنگ شکن نوری
۲۵- شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه۲۶- شرکت روغن ساعی۲۷- سنگ شکن چغاسبز
۲۸- شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون۲۹- شرکت یونیک۳۰- نیروی دریایی بابلسر
۳۱- شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی۳۲- جهاد کشاورزی دزفول۳۳- پایگاه چهارم شکاری دزفول
۳۴- شرکت توسعه نیشکر۳۵- شرکت آجر توکل۳۶- نیروی زمینی ارتش
۳۷- شرکت جهاد نصر