حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر ولتاژ رله ای TBM تک فاز مدل TBM AVR RANGER 6K/S

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر ولتاژ رله ای TBM تک فاز مدل TBM AVR RANGER 8K/S

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر ولتاژ رله ای TBM تک فاز مدل TBM AVR RANGER 10K/S

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر ولتاژ رله ای TBM تک فاز مدل TBM AVR RANGER 12K/S

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ریال

تماس تلفنی