حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر REF-2000VA ویژه انواع یخچال و فریزر

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر ویژه ماینر Stabilizer Miner 3000VA

۳۴,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رله ای دیواری Ranger-5000VA

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ریال ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رله ای دیواری Ranger-6000VA

۶۳,۰۰۰,۰۰۰ریال ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رله ای دیواری Ranger-7000VA

۸۲,۰۰۰,۰۰۰ریال ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رله ای دیواری Ranger-8000VA

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM دیواری تک فاز مدل ۱۰۰۰۰-Ranger

۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ریال ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM دیواری تک فاز مدل ۱۲۰۰۰-Ranger

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل Ranger-15000VA

۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل Ranger- 20000VA

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل ۱۸۰۰۰ -Ranger

۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال