حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر REF-2000VA ویژه انواع یخچال و فریزر

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر ویژه ماینر Stabilizer Miner 3000VA

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM دیواری تک فاز مدل ۱۲۰۰۰-Ranger

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل Ranger-15000VA

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل Ranger- 20000VA

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل ۱۸۰۰۰ -Ranger

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال