حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر REF-2000VA ویژه انواع یخچال و فریزر

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر ویژه ماینر Stabilizer Miner 3000VA

۳۴,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM دیواری تک فاز مدل ۱۲۰۰۰-Ranger

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل Ranger-15000VA

۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل Ranger- 20000VA

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

استابلایزر ( تثبیت کننده ولتاژ )

استابلایزر TBM رومیزی تک فاز مدل ۱۸۰۰۰ -Ranger

۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!

تثبیت کننده ولتاژ رله ای

استابلایزر TBM سه فاز مدل ۲۰۰۰۰ -Ranger

۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰ریال ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
حراج!