تفاوت برق تکفاز و سه فاز چیست ؟

برق تک‌فاز یعنی در مدار برق متناوب دوسیمه می‌باشد یعنی یک سیم فاز و یک سیم خنثی می‌باشد که جریان از طریق بار و سیم خنثی جریان دارد. اما برق سه‌فاز برق متناوب سه سیم می‌باشد که هر سیگنال AC بافاصله ۱۲۰ درجه الکتریکی از یکدیگر قرار دارد.
برق ۳ فاز در مقابل برق تک‌فاز، سازگاری بیشتری در ارائه توان دارد. به دلیل اوج و افت ولتاژ، یک منبع تغذیه تک‌فاز به‌سادگی سازگاری یک منبع تغذیه سه‌فاز را ندارد. منبع تغذیه سه‌فاز برق را با سرعت ثابتی ارائه می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی