بعلت نوسانات قیمت قبل از خرید استعلام قیمت بفرمایید

تماس استعلام قیمت : 02188700280

 در تکنولوژی سروموتور، اصالتاً با بهره گیری از موتور گیربکس دار و چرخش جاروبک  حول یک شافت که بر روی ثانویه ترانسفورمر در دوجهت ساعتگرد و پادساعتگرد می لغزد، موجب تنظیم و سپس تثبیت ولتاژ می شود. از مزایای این روش، تثبیت ولتاژ، بصورت کاملاً پیوسته می باشد و چون مشکل پرش ولتاژ در مقایسه با روش تنظیم ولتاژ به روش رله ایی را ندارد، در نتیجه بازه وسیعتری از مصرف کننده های برقی تحت پوشش ( از نظر حفاظت و تثبیت ولتاژ)، قرار می گیرند . از معایب تکنولوژی تثبیت ولتاژ به روش سروموتور، سرعت تثبیت ولتاژ 10 ولت بر ثانیه می باشد ، این سرعت پایین ،عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد.به گونه ایی که موضوع اخیر در مناطقی که فقط افت ولتاژ دارند محسوس نیست در نتیجه مطلوب می باشد ولی مناطقی که نوسان ولتاژ دارند، سیستم حفاظتی دستگاه ، باعث قطع برق می شود و این موضوع برای مناطقی که دارای نوسان ولتاژ بیش از 10 ولت بر ثانیه و یا سیستم هایی که با شدت جریان لحظه ایی استارت زده می شوند نظیر کولرگازی بالای ، دستگاه جوش و .، مطلوب نمی باشد.

مقایسه

تماس تلفنی